fotofoto
Titulní strana · Kanalizační robot

Kanalizační robot

kanalizacni robotMáme nového kanalizačního robota určeného k frézování malých kanálů a úzkých hlavních kanálů (např. po sanaci nebo vyvložkování potrubí) Kanalizační robot má kompaktní výkonný frézovací motor, otočnou a výklopnou frézovací hlavu s integrovanou barevnou kamerou, sběračem a osvětlením. Dále proplachovací vodu pro čištění frézovaného místa a výkonný pojezdový vozík MIDI s přítlačnou lištou pro frézování a sanaci.

Naše firma vlastní kanalizačního robota IMS MICRO COMFORT od německé společnosti IMS Robotics vhodného k sanaci kanalizačních odboček, hrdlových spojů, prasklin, střepin a hrdel. Tento robot je určen pro práce v potrubí kruhových profilů DN 150 až DN 600 mm a v potrubí vejčitých profilů DN 300/450 až DN 500/750 mm. Při opravách a rekonstrukcích kanalizací neprůlezných profilů je využíván kanalizační robot k úpravě vnitřního líce potrubí tam, kde je třeba odstranit tvrdé sedimenty a jiné překážky, které brání další bezvýkopové opravě. Je to zejména odstranění přesazených přípojek, které zasahují do hlavního potrubí, střepy z poškozeného potrubí a jiné. Součástí robota je i otočná barevná kamera, která je umístěna na rameni robota a díky níž je možno sledovat průběh prací na monitoru. Záznam z této kamery je po provedení prací předán zákazníkovi na DVD.
Kanalizační robot je též využíván při obnovení kanalizačních odboček v potrubí opraveného bezvýkopovou opravou  rukávcem nebo tam, kde je třeba po vytvrdnutí rukávce odstranit uzávěru rukávce přečnívající do nápojného potrubí (u kanalizačních přípojek veřejná stoka).

15.08.2012. 10:57

Výhody kanalizačního robota

Výhody kanalizačního robota:

 • velmi tichý díky hydraulickému pohonu
 • možnost práce v noci na exponovaných místech
 • možnost nasazení do -5 °C, nehrozí námraza
 • x-krát výkonnější ve srovnání se vzduchovými roboty
 • není potřeba kompresor, vše včetně hydraulického agregátu je zabudováno ve voze
 • flexibilní frézovací rameno poskytuje větší hloubku dosahu do kanalizační přípojky
 • použití ve vejčitých profilech
 • příprava sanace hrdel
 • otevření přípojek pro vyvložkování kanalizace

15.08.2012. 13:55

Závady

Závady, které se řeší pomocí kanalizačního robota:

 • přesazené přípojky
 • prorůstající kořeny stromů
 • příprava potrubí pro sanace
 • příprava závadného místa v potrubí pro následnou opravu
 • odstranění cizích předmětů v potrubí - betony, střepy, dřevo, plast, litina, ocel apod.
 • přesazené spoje
 • otevření přípojek po vyvložkování kanalizace

15.08.2012. 13:58

 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát
 • instalace Charvát